Ļ: izofond@yahoo.com . 8-903-141-72070
  :  .

  

- . 1860-79 .


·
· . . ___________ AGAFONOV Evgeny (1879-1955)
· . . ______________ ALADZHALOV Manuil (1862-1934)
· . . ___________ ANDREEV Nikolay (1873-1932)
· . . ______________ ARAPOV Anatoly (1876-1949)
· . . ________________ ARKHIPOV Abram (1862-1930)
· . . ________________ BAKSHEEV Vasiliy (1862-1958)
· . . __________________ BENUA Albert (1852-1936)
· . . __________________ BENUA Alexander (1870-1960)
· . . _____________ BERGGOLTS Richard (1865-1920)
· . . ___________ BEKHTEEV Vladimir (1878-1971)
· . . ___________ BILIBIN Ivan (1876-1942)
· .. _______________ BOBROVSKIY Grigoriy (1873-1942)
· . . ___________ BOGAEVSKY Konstantin (1872-1971)
· . . ___________ BOGATOV Nikolay (1854-1935)
· . . ____________________ BRAZ Iosif (1872-1936)
· - . . BRUSKETTI-MITROHINA Alexandra (1872-1942)
· . . ___________ VASNETSOV Apollinary (1856-1933)
· . . ___________ VASNETSOV Viktor (1848-1926)
· . . _________ VINOGRADOV Sergey (1870-1938)
· .. _____________ VLADIMIROV Ivan (1869-1947)
· .. ____________ VLADIMIRSKIY Boris (1878-1950)
· . . __________ VROBLEVSKY Konstantin (1868-1939)
· . . __________ GOLOVIN Alexandr (1863-1930)
· .. _________________ GONCHAROV F. (1873- 1955)
· - . . GORUSHKIN-SOROKOPUDOV Ivan (1873-1954)
· -- .. ___ DELLA-VOS-KARDOVSKAYA Olga (1877-1952)
· . . ____________ DOBUZHINSKY Mstislav (1875-1957)
· .. ______________ DOMOGATSKIY Vladimir (1876-1939)
· . . __________ DOSEKIN Nikolay (1863-1935)
· . . _____________ ZHUKOVSKY Stanislav (1873-1944)
· . . ____________ ZOMMER Richard (1866-1939)
· . . ______________ KALMAKOV Nikolay (1873 - 1955)
· . . _____________ KASATKIN Nikolay (1859-1930)
· .. _____________ KIVSHENKO Aleksey (1851-1895)
· . . ___________________ KLYUN Ivan (1873-1943)
· . . ________ KONENKOV Sergey (1874-1971)
· . . _________ KONCHALOVSKIY Peter (1876-1956)
· . . _______________ KORIN Alexey (1865-1923)
· . . _________ KOROVIN Konstantin (1861-1939)
· . . __________ KOSTANDI Kiriak (1852-1921)
· . . _____________ KRUGLIKOVA Elizaveta (1865-1941)
· . . ________________ KUZNETSOV Vladimir (1878-)
· . . _______________ KUZNETSOV Pavel (1878-1968)
· . . ________ KUSTODIEV Boris (1878-1927)
· . . _________________ LANSERE Evgeny (1875 - 1946)
· . . _____________ MAKOVSKY Alexander (1869 - 1924)
· . . _____________ MAKOVSKY Vladimir (1846 - 1920)
· . . ________________ MALEVICH Kazimir (1878-1935)
· . .______________MALUTIN Sergey (1859-1937)
· .. _________________ MALIAVIN Philip (1869-1940)
· .. _________________ MANIZER Genrikh (1847-1925)
· . . ________________ MATVEEV Alexander (1878 - 1960)
· .. _______________ MORAVOV Alexander (1878-1951)
· - . . _________ PETROV-VODKIN Kuzma (1878-1939)
· . . ____________ PETROVICHEV Petr (1874 - 1947)
· . . ___________________ POSSHILSOV S (1861-?)
· . . ________________ RADAKOV Alexey (1879 - 1942)
· . . ________ SAMOKISH Nikolay (1860-1944)
· . . ________ STEPANOV Alexey (1858-1923)
· . .____________TARLEMEZYAN Fanos (1865-1941)
· . . ____________ TURZHANSKY Leonard (1875-1945)
· . . _______________ FALILEEV Vadim (1879 - 1950)
· . . ______________ TSIRIGOTY Nikolay (1864 1942)
· . . ________________ CHEPTSOV Efim (1874-1950)
· . . ________________ SHMAROV Pavel (1874 - 1955)
· . . _________ SHCHERBINOVSKY Dmitry (1867-1926)
· . . ____________________ YUON Konstantin (1875-1958)
 Ը
    ()
-

</strong> 
   ()
 Ը -  ()--
  -  ϸ
 ..
 ()  ()
[ ]